Нюстейбъл ЕООДУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

За всеки клиент, който ползва предплатените услуги, предлагани от kabox.eu, собственост на Нюстейбъл ЕООД приемаме, че е запознат и приема да спазва следните условия, затова внимателно се запознайте с тях и при въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Описание на услугата Поддръжка:
– следене за правилната работа на сайта / сайтовете, чрез наблюдение на набор показатели
– комуникация при необходимост с администраторите на фирмата, предлагащи хостинг услуга
– следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта / уеб сайтовете (бъгове, хакерски атаки и др. нежелани действия от трети страни), както и готовност за бързото им отстраняване
– правене на резервно копие на сайта / сайтовете за пълното му /им възстановяване в случай на необходимост
– корекции по функционалността на уеб сайта / уеб сайтовете
– следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
– въвеждане на продукти
– изработка на банери
– промяна на цени или наличности в електронен магазин
– добавяне на нови страници с подготвен от вас текст
– промяна на меню
– други корекции в уеб сайта.
Забележка: добавянето на платени разширения се заплаща допълнително след вашето одобрение и заплатена фактура.
Даваме възможност за лесното надграждане на този пакет според месечните ви нужди с избор на допълнителни услуги, които предлагаме с фиксирана цена.
Срокове:
Всяка една от изброените дейности, които могат да възникнат като необходимост се извършват от нас в рамките на 3 работни дни след заявяване и подаване на необходимите материали.

SEO услуги
SEO оптимизация Стандарт:
Този пакет се препоръчва за уеб сайтове, които имат извършена първоначална  SEO оптимизация минимум 3 месеца, с основна цел да се достигнат или задържат определени резултати в търсачката на Google по ключови думи.
SEO оптимизация Про:
Препоръчва се за уеб сайтове, които са в силна конкурентна среда, за уеб проекти, свързани с продажби на продукти и услуги и др. Използването на този пакет предполага, че вие сте били наш клиент минимум 1 година и имате постигнати стратегически цели в класирането по ключови думи в търсачката на Google. Това означава, че ние сме постигнали върхово постижение в позиционирането на вашия онлайн бизнес на първа страница 1-3 позиция на повече от 3 ключови думи, които са цел на конкуренцията в бранша, в който работите и определят вашия авторитет като бранд и трафик. Основна цел на този пакет е трайното позициониране по ключови думи на 1-ва до 3-та позиция на 1-ва страница в Google, тяхното задържане и непрекъснатото разширяване на ключовите думи, по които вашите клиенти ви откриват в интернет.
Пакет Бизнес (поддръжка) + SEO оптимизация Стандарт.
Пакет Бизнес Про (поддръжка) + SEO оптимизация Про.

1. Не предлагаме SEO услуги на уеб сайтове, които: нарушават законите на Република България, на такива, чието съдържание е частично или изцяло откраднато от друг уеб сайт, на уеб сайтове съдържащи порнографски материали, пиратски или кракерски софтуер, на уеб сайтове за залагания и други, които преценим като неподходящи.
2. Гаранции
2.1. Не даваме гаранция, че уеб сайтът ви ще се класира в челните позиции на търсачките. Съществуват много външни фактори, над които нямаме никакъв контрол, като често променящи се алгоритъми на търсачките, активност на конкурентната среда и др.
2.2. Поемаме ангажимент, че ще изпълним качествено и професионално всички предплатени от клиента услуги. Гарантираме, че при никакви обстоятелства няма да влошим позициите на уеб сайта в световните търсачки чрез нашите действия.
3. Ограничаване на отговорност
3.1. Не носим никаква отговорност за загуба на данни, отпадане на сайт от индекси на търсачки или други щети, когато тези щети са причинени: от достъп до сайта на трети лица или собственика на сайта, от неизправни: хардуер, мрежова преносна среда или хостинг. Не носим отговорност при влошаване на класирането на сайт в търсачките, породено от промяна на алгоритъма за класиране на съответната търсачка или от други външни обстоятелства.
4. Конфиденциалност
4.1. Всички пароли за достъп и лични данни, станали известни по време на нашата работа ще бъдат съхранявани и няма по никакъв начин и повод да бъдат споделяни с който и да било, освен в случаите, когато са изискани със съдебна заповед от правни или контролни органи на Република България.
4.2. Стандартно посочените цени в сайта НЕ са за конфиденциална SEO услуга, което означава, че kabox.eu не поема ангажимент да пази в тайна, че предоставя SEO услуга на своя клиент и дори при определени обстоятелства ще използва своите добри SEO постижения като реклама. Това включва, но не изчерпва всички случаи, като създаване на публикации в специализирани сайтове, в които се цитират клиенти на kabox.eu; създаване на линкове между kabox.eu и клиентския сайт. Всички тези приоми създават допълнителна популярност на клиентския сайт и той само може да спечели от това. Ако имате причини, поради които искате пълна конфиденциалност за предоставяната SEO услуга, ще трябва да заявите писмено това, като цената в този случай ще бъде с 30% по-висока от стандартната.
4.3. Посочените цени в уеб сайта НЕ са за ексклузивна SEO услуга, което означава, че е възможно ваш конкурент от същия бранш, също да наеме услугите на kabox.eu, като при това е възможно сайтът на вашия конкурент да се класира по-добре от вашия сайт. Наемането на ексклузивни SEO услуги, може да се договори по всяко време, при което цената се увеличава с 50%. От своя страна kabox.eu поема ангажимент да не работи за други конкуренти сайтове и ще отказва всякакви нови поръчки за оптимизация на сайтове в същия бранш. Тази услуга се обвързва с договор между двете страни.
5. Изискване към клиентите
5.1. Ще очакваме активност от ваша страна и пълно съдействие за предоставяне на пароли за достъп, материали за сайта и всякаква необходима друга информация за вашата дейност, свързана със сайта. SEO оптимизацията е двустранен процес, при който работим в сътрудничество със собствениците на сайтовете.
5.2. За най-добър SEO ефект е необходимо периодично да можете да подавате нови текстове за сайта: новини за фирмата, новини за нови обекти, новини за нови услуги или продукти, новини за нови технологии в бранша, препоръки от доволни клиенти, статии от бранша с текст, който не е публикуван до момента в друг сайт, описания на снимки, видео материали, сертификати, публични документи и др. Ако клиентът не може да осигурява такива текстове, или текстовете не са с необходимото качество, може да се възползвате от допълнителните услуги, които предлагаме (копирайтинг).
6. Плащания
6.1. Всички усулги на kabox.eu са предплатени. Плаща се по банков път.
6.2. При прекъсване на която и да е от услугите ни, свързани със SEO оптимизация за повече от 1 месец, ще може да възстановите ползването им с предплащане на един допълнителен месец напред. При повторно прекъсване на услугата, ако плащането се забави повече от 1 месец, всякакви взаимоотношения се считат за автоматично прекратени, при което губите предплатената сума, както и връзки към сайта, създадени по време на нашата работа.
7. Авторски права
Всички текстове и изображения, изработени и публикувани от нас във вашите уеб сайтове, както и цялото им съдържание, са обект на авторско право и са ваша интелектуална собственост.
8. Промяна на тези условия
При промяна на тези условия ще уведомяваме писмено всички клиенти, за които тези условия са в сила.
Версия на документа: 8.6